image banner
PHƯỚC LÂM: Hội Luật gia Huyện Cần Giuộc phối hợp với UBND xã Phước Lâm tổ chức Hội nghị triển khai, phổ biến văn bản pháp luật mới năm 2024
Hội nghị đã được bà Huỳnh Thị Kim Em - Chủ tịch Hội Luật gia huyện triển khai Nghị định 59 của chính phủ (có hiệu lực thi hành từ ngày 15/8/2023): quy định chi tiết một số điều của luật thực hiện dân chủ ở cơ sở. Nghị định này quy định chi tiết khoản 4 điều 33; khoản 3 điều 40; khoản 4 điều 45, khoản 3 điều 63 và khoản 4 điều 81 của Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở gồm 6 chương, 28 gồm những quy định chung, chương về tổ chức các cuộc họp, hội nghị định kỳ ở cộng đồng dân; phát phiếu lấy ý kiến hộ gia đình; biểu quyết trực tuyến tại thôn, tổ dân phố để nhân dân bàn và quyết định; quy trình bầu, cho thôi làm trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố. Chương về tổ chức và hoạt động Ban thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn, ở cơ quan, đơn vị, ở doanh nghiệp nhà nước.
 Nghị định 61 của chính phủ ngày 16 tháng 8 năm 2023: về xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư gồm 4 chương, 25 điều áp dụng đối với cộng đồng dân cư theo quy định tại khoản 3 điều 2 Luật thực hiện dân chủ cơ sở, các cơ quan, tổ chức có liên quan đến xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước. Quy trình soạn thảo, công nhận, tạm ngừng thực hiện, sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ hương ước, quy ước. Việc thực hiện hương ước, quy ước và quy định về tổ chức thực hiện.
Anh-tin-bai

 Phát biểu chỉ đạo Hội nghị bà Nguyễn Phan Thu Ngân - Chủ tịch UBND xã yêu cầu: các cơ quan, các ngành, cán bộ công chức,  BQL các ấp  cần tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu các văn bản mới đã được triển khai và tổ chức thực hiện sát hợp nhất là vận dụng trong thực hiện QCDC trong hoạt động ban thanh tra nhân dân trong các loại hình. Phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong việc đóng góp phát triển kinh tế xã hội ở cộng đồng gắn với thực hiện QCDC thông qua việc đóng góp, bổ sung quy ước các ấp phù hợp với tình hình thực tế.
 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thư viện ảnh