image banner
Phước Lâm: Khai giảng huấn luyện trung đội dân quân cơ động năm 2024

Trong thời gian từ ngày 11/03/ đến 26/03/2024), các chiến sĩ dân quân cơ động được nghiên cứu, huấn luyện 02 nội dung là về chính trị và huấn luyện quân sự. Chính trị về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam. Quan điểm, chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước ta trong tình hình mới. Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Quân sự chung: huấn luyện điều lệnh đội ngũ. Bơi, lặn: Bơi ếch, bơi vũ trang. Hiểu biết chung về vũ khí hạt nhân, hóa hoc, sinh học. Thủ đoạn sử dụng chất độc của địch và cách phát hiện. Huấn luyện y tế: Băng vết thương, cố định tạm thời gãy xương, cầm máu tạm thời vết thương, hồi sinh tổng hợp. Súng bộ binh: Quản lý, bảo quản vũ khí, khí tài được trang bị. Huấn luyện chuyên ngành kỹ thuật binh khí và quy tắc bắn súng AR15. Tư thế động tác chuẩn bị băn, bắn và thôi bắn bằng súng AR15. Tổ bộ binh bắn mục tiêu bay thấp bằng súng bộ binh. Giới thiệu một số loại lựu đạn. Giới thiệu động tác và tập ném lựu đạn bài: Xa, trúng đích. Tính năng, cấu tạo, nguyên lý chuyển động một số loại mìn của ta. Một số loại mìn của địch và cách khắc phục. Chắp nối đồ dùng gây nổ thường. Gói buộc lượng nổ. Công sự trận địa, ngụy trang. Sử dụng vũ khí tự tạo trong chiến đấu. Bố trí và khắc phục một số vật cản. Đánh bắt địch có trường côn.

Anh-tin-bai

Việc tổ chức huấn luyện trung đội dân quân cơ động nhằm giúp cho các chiến sĩ dân quân cơ động nắm vững một số kiến thức cơ bản về chính trị, quân sự, hậu cần  - kỹ thuật và các nội dung chuyên ngành. Giáo dục chính trị, huấn luyện  quân sự cho chiến sĩ DQCĐ hiểu được  vị  trí, nhiệm vụ của DQTV trong tình hình mới. Nâng cao trình độ kỹ chiến thuật, biết  sử  dụng các  loại vũ khí được trang bị. Tích cực học tập, rèn luyện thật sự, thực tế, học mới ôn cũ, sáng tạo trong học tập, chống tư  tưởng  ngại khó.

Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thư viện ảnh