image banner
Phước Lâm: triển khai 04 bài học lý luận chính trị cho Đoàn viên mới

Thông qua lớp bồi dưỡng các bạn đoàn viên mới được tiếp cận kiến thức có thể trao đổi, chia sẻ, thảo luận, giúp nâng cao nhận thức, tiếp cận một cách sâu sắc hơn. Việc học tập lý luận chính trị được xem như là một phương thức để đoàn viên mới tự hoàn thiện bản thân, trang bị thêm lý luận, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trên cơ sở đó thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của người đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, góp phần hình thành thế giới quan, phương pháp luận khoa học, cách mạng, từ đó vận dụng vào thực tiễn học tập và công tác.

Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang online: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tháng: 1
  • Tất cả: 1
Thư viện ảnh